ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 4 ธ.ค. 2560 6:00 น.17 ธ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 14 ธ.ค. 2560 6:00 น.17 ธ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 24 ธ.ค. 2560 6:00 น.17 ธ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 34 ธ.ค. 2560 6:00 น.17 ธ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 44 ธ.ค. 2560 6:00 น.17 ธ.ค. 2560 23:59 น.
    -  รุ่นอื่นๆ/ชั้นปีอื่นๆ นักศึกษา กศ.ปช.4 ธ.ค. 2560 6:00 น.17 ธ.ค. 2560 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 18 ธ.ค. 2560 6:00 น.3 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา18 ธ.ค. 2560 6:00 น.3 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชาได้รับเงินคืน18 ธ.ค. 2560 6:00 น.3 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา18 ธ.ค. 2560 6:00 น.3 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )4 ม.ค. 2561 6:00 น.30 มี.ค. 2561 16:30 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 18 ธ.ค. 2560 6:00 น.3 ม.ค. 2561 23:59 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 18 ธ.ค. 2560 0:00 น.14 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารงวดที่ 118 ธ.ค. 2560 0:00 น.14 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารงวดที่ 25 ก.พ. 2561 0:00 น.4 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดผ่านเว็บ4 ธ.ค. 2560 0:00 น.25 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค17 เม.ย. 2561 7:50 น.4 พ.ค. 2561 15:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831