ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 17 ธ.ค. 2561 0:01 น.1 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 117 ธ.ค. 2561 0:01 น.1 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 217 ธ.ค. 2561 0:01 น.1 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 317 ธ.ค. 2561 0:01 น.1 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 417 ธ.ค. 2561 0:01 น.1 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  รุ่นอื่นๆ/ชั้นปีอื่นๆ นักศึกษา กศ.ปช.17 ธ.ค. 2561 0:01 น.1 ม.ค. 2562 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 2 ม.ค. 2562 0:01 น.11 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา2 ม.ค. 2562 0:01 น.11 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชาได้รับเงินคืน2 ม.ค. 2562 0:01 น.11 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา2 ม.ค. 2562 0:01 น.11 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )12 ม.ค. 2562 0:01 น.11 เม.ย. 2562 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 2 ม.ค. 2562 0:01 น.11 ม.ค. 2562 23:59 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 2 ม.ค. 2562 0:01 น.3 ก.พ. 2562 23:59 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารงวดที่ 12 ม.ค. 2562 0:01 น.3 ก.พ. 2562 23:59 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารงวดที่ 211 ก.พ. 2562 0:01 น.17 มี.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดผ่านเว็บ17 ธ.ค. 2561 0:01 น.3 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค2 พ.ค. 2562 7:50 น.17 พ.ค. 2562 23:59 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831