รายชื่อนักศึกษาต่างชาติ
  No. Admityear Division Level Student ID Name Degree Program Nation
 12559Full-time (Mon-Fri)Bachelor5940212116Miss SREYMENH YATBachelor of ScienceGeoinformaticsCAMBODIA
 22559Full-time (Mon-Fri)Bachelor5940303133Miss CHANKRISSNA CHOUBachelor of ArtsInformation and Library ScienceCAMBODIA
 32559Full-time (Mon-Fri)Bachelor5940309133Miss BOTA SRUNBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 42559Full-time (Mon-Fri)Bachelor5940309134Miss SOKUNVOLEAK SIENGBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 52560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040208124Miss CHANTHY OBachelor of ScienceInformation TechnologyCAMBODIA
 62560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040208125Miss MANOEK SAMBachelor of ScienceInformation TechnologyCAMBODIA
 72560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040309142Miss SOVANNA MEYBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 82560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040309143Miss SOPHANMAI CHEABachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 92560Full-time (Sat-Sun)Master60D0302121Mr. BORAMEY PENHMaster of ArtsTeaching English as a Foreign LanguageCAMBODIA
 102561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140309244Miss KANIKA SOMBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 112561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140309245Miss TENH LYBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 122561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310101Miss SHUANGHUI DUANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 132561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310102Miss WANPING GUIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 142561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310103Miss SHUQI LUOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 152561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310104Miss WENHUI QIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 162561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310105Miss QIULI LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 172561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310106Miss QIUYUE WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 182561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310107Miss ZEMIN ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 192561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310108Miss XINING LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 202561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310109Miss DAYANG WANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 212561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310110Miss WUQING WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 222561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310111Miss YAN ZHUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 232561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310112Miss YANTING YEBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 242561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310113Miss XIONGYAN ZHENGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 252561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310114Miss YINGSHUI ZHOUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 262561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310115Miss LI CAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 272561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310116Miss JINGWEN PENGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 282561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310117Miss XUENING LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 292561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310118Miss JIA LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 302561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310119Miss QIUMING LYUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 312561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310120Miss ZHEN WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 322561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310121Miss LU TANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 332561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310122Miss XINQI ZHOUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 342561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310123Miss CUN GUOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 352561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310124Miss HONGBIN DUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 362561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310125Miss RUI ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 372561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310126Miss NA LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 382561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310127Miss YONGMEI ZHAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 392561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310128Miss HANQI ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 402561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310129Miss SHANQIN YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 412561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310130Miss CAIMEI LUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 422561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310131Miss JIAMIN BIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 432561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310132Miss QUN YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 442561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310133Miss JING WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 452561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310134Miss QINGYA YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 462561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310135Miss LINGYING RUANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 472561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310136Miss LIJUN ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 482561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310137Miss JIA NABachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 492561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310138Miss SHAIQIN YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 502561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310139Miss XIAOYUN CHENBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 512561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310140Miss FANG SHENBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 522561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310141Miss YU HAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 532561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310142Mr. JIAN LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 542561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310143Mr. QIYUAN LIUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 552561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310144Miss QI GUOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 562561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6141101163Miss SOPHEAVY MABachelor of Public HealthCommunity Public HealthCAMBODIA
 572561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6141101164Miss NITA NOYBachelor of Public HealthCommunity Public HealthCAMBODIA
 582561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6160505125Mr. ANAN PIMSONGKRABachelor of Business AdministrationBUSINESS COMPUTERCAMBODIA
 592561Full-time (Sat-Sun)Bachelor6151301238Miss SAN RUNGKEAWBachelor of AccountancyAccountingSTATELESS
 602561Full-time (Sat-Sun)Master61D0302101Miss CUI GUMaster of ArtsTeaching English as a Foreign LanguageCHINESE
 612561Full-time (Sat-Sun)Master61D0302102Mrs. VIRGENITA BENDOYMaster of ArtsTeaching English as a Foreign LanguagePHILIPINO
 622561Full-time (Sat-Sun)Master61D0302114Mr. GLENN HOPE VISTALMaster of ArtsTeaching English as a Foreign LanguagePHILIPINO
 632561Full-time (Sat-Sun)Master61D0303104Mr. NGUYEN VAN NGOCMaster of ArtsHuman Potential DevelopmentVEITNAMESE
 642562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240201119Miss SOPHEAK SATHBachelor of ScienceCHEMISTRYCAMBODIA
 652562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240306103Miss GIA HAN DIEUBachelor of ArtsTOURISM INDUSTRYVEITNAMESE
 662562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310101Miss JIAXIN WUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 672562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310102Miss QINYING JINGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 682562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310103Miss QI SHUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 692562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310104Miss SHUYUAN CAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 702562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310105Miss SIYAN LIUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 712562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310106Miss QUNZHE YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 722562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310107Miss QUMEI JIANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 732562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310108Miss QIAN HEBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 742562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310109Miss XIN WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 752562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310110Miss XINRUI LUOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 762562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310111Miss XI GONGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 772562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310112Miss SIYU WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 782562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310113Miss TINGTING MABachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 792562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310114Miss BINGYU LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 802562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310115Miss FUYAO LUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 812562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310116Miss FEIYAN HANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 822562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310117Miss MANNING DINGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 832562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310118Miss MENGQING SHANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 842562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310119Miss MENGNA SHIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 852562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310120Miss YA CHENBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 862562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310121Miss YUE ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 872562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310122Miss RUI QINBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 882562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310123Miss XUERONG YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 892562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310124Miss SHAOXI LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 902562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310125Miss XIAO HEBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 912562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310126Miss XIAOTONG QIANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 922562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310127Miss XIAOTING ZHUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 932562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310128Miss XIAOFANG YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 942562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310129Miss MINGSHU LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 952562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310130Miss MIN MABachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 962562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310131Miss YANG YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 972562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310132Miss YING MABachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 982562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310133Miss RONGJIAO XIABachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 992562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310134Miss LINLI CHENBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1002562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310135Mr. XIONGJUNYU GAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1012562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240310136Mr. YILIANG BAIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1022562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6241101140Miss LONGYIN SROYBachelor of Public HealthCommunity Public HealthCAMBODIA
 1032562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6241101141Miss SOPHANNY VOEURTBachelor of Public HealthCommunity Public HealthCAMBODIA
 1042562Full-time (Sat-Sun)Master62D0302104Miss MARIA EVA RIO UYMaster of ArtsTeaching English as a Foreign LanguagePHILIPINO
 1052562Full-time (Sat-Sun)Master62D0302107Miss ENDURANCE IGHO OYIBOCHIAMaster of ArtsTeaching English as a Foreign LanguageNIGERIAN
 1062562Full-time (Sat-Sun)Master62D0302108Mr. PERCY MARTIN HEREDIA GALINDOMaster of ArtsTeaching English as a Foreign LanguagePERUVIAN
 10725626200000001Miss AIKA SHIOZAWAN/AExchange StudentJAPANESE
 1082563Full-time (Mon-Fri)Bachelor636100832Miss THUY DIEM PHAN THIBachelor of ArtsCHINESEVEITNAMESE
 1092563Full-time (Mon-Fri)Bachelor636101474Mr. ๋่่่่่่JOSHUA SAVOTHBachelor of Business AdministrationFINANCE AND BANKINGCAMBODIA
 1102563Full-time (Mon-Fri)Bachelor636102156Mr. THIEN PHUC VOBachelor of Business AdministrationLogistics and Supply Chain ManagementVEITNAMESE
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831