รายชื่อนักศึกษาต่างชาติ
  No. Admityear Division Level Student ID Name Degree Program Nation
 12558Full-time (Mon-Fri)Bachelor5840205126Mr. SOPHAR SIOUDOMPHANBachelor of ScienceAgricultureLAOTIAN
 22558Full-time (Mon-Fri)Bachelor5840309239Miss TEVY RINBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 32558Full-time (Sat-Sun)Bachelor5830307124Mr. PERCY MARTIN HEREDIA GALINDOBachelor of ArtsEnglishAMERICAN
 42558Full-time (Sat-Sun)Master58D0302112Mr. SENGCHOY INTACHACKMaster of ArtsTeaching English as a Foreign LanguageLAOTIAN
 52558Full-time (Sat-Sun)Master58D0302114Mr. Liam James ParnellMaster of ArtsTeaching English as a Foreign LanguageBRITISH
 62559Full-time (Mon-Fri)Bachelor5940212116Miss SREYMENH YATBachelor of ScienceGeoinformaticsCAMBODIA
 72559Full-time (Mon-Fri)Bachelor5940303133Miss CHANKRISSNA CHOUBachelor of ArtsInformation and Library ScienceCAMBODIA
 82559Full-time (Mon-Fri)Bachelor5940309133Miss BOTA SRUNBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 92559Full-time (Mon-Fri)Bachelor5940309134Miss SOKUNVOLEAK SIENGBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 102559Full-time (Sat-Sun)Master59D0302105Miss MEILIN ZHAOMaster of ArtsTeaching English as a Foreign LanguageCHINA
 112560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040208124Miss CHANTHY OBachelor of ScienceInformation TechnologyCAMBODIA
 122560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040208125Miss MANOEK SAMBachelor of ScienceInformation TechnologyCAMBODIA
 132560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040309142Miss SOVANNA MEYBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 142560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040309143Miss SOPHANMAI CHEABachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 152560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310102Miss JUAN HUANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 162560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310103Miss QILI DUANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 172560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310104Miss CHENGYU XUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 182560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310105Miss XIAOXIAO GUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 192560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310106Miss BAOYUAN WUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 202560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310107Miss PINGWEI MOU Bachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 212560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310108Miss FANG CHENBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 222560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310109Miss FEI TANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 232560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310110Miss MANTING ZHEBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 242560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310111Miss YAN CAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 252560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310112Miss RUONAN YINBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 262560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310113Miss LIYA TAIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 272560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310114Miss LIYIN WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 282560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310115Miss XIHUA MABachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 292560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310116Miss XIAOLI ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 302560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310117Miss YONGNAN HONGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 312560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310118Miss YONGRUI ZONGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 322560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310119Miss YANG LIUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 332560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310120Miss YING LUOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 342560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310121Miss YING ZHOUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 352560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310122Miss YICHEN LIUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 362560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310123Miss RONG GAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 372560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310124Miss RONG BABachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 382560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310125Miss LINGHUI DENGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 392560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310126Miss LIULI WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 402560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310127Miss YUAN ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 412560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310128Miss LEI PENGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 422560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310129Miss HENGMIN WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 432560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310130Miss YOUTIAN ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 442560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310131Miss HUAN ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 452560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310132Mr. YUANFANG SONGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 462560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310133Mr. YULONG QIANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 472560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310134Mr. XIANGWEN SHENBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 482560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310201Miss GUANGYUN ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 492560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310202Miss GEN LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 502560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310203Miss JUNYING WUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 512560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310204Miss JINYING TONGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 522560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310205Miss SHIYING WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 532560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310206Miss JIANLI ZAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 542560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310207Miss CAIYAN SHIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 552560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310208Miss XINGYI GUOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 562560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310209Miss QINGHUI ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 572560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310210Miss CHUNXIAO YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 582560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310211Miss CHUNHUA QINBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 592560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310212Miss QIAN ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 602560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310213Miss QIANQIAN YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 612560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310214Miss XINGYUAN ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 622560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310215Miss XIN LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 632560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310216Miss XINYU ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 642560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310217Miss SIJIA ZHAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 652560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310218Miss DONGNI MABachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 662560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310219Miss DONGPING ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 672560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310220Miss TIANZI LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 682560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310221Miss MENGNI LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 692560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310222Miss YANPING YENGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 702560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310223Miss RUIJIE ZHAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 712560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310224Miss LIHUA LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 722560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310225Miss XIAOXU WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 732560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310226Miss XIAOLING YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 742560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310227Miss HONG DONGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 752560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310228Miss MINGXIA ZANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 762560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310230Miss LAN ZHAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 772560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310231Miss HAIYAN YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 782560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310232Miss MEI FANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 792560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310233Mr. ZIMING MABachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 802560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310234Mr. JIANYI LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 812560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310235Mr. YANG LIUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 822560Full-time (Sat-Sun)Bachelor6030301110Miss THI NGOC DUYEN DOBachelor of ArtsEnglishVEITNAM
 832560Full-time (Sat-Sun)Master60D0302121Mr. BORAMEY PENHMaster of Artsteaching English as a Foreign LanguageCAMBODIA
 8425606000000001Miss NANAKO UMETAN/AExchange StudentJAPAN
 8525606100000001Miss TAMAMI YOKOTAN/AExchange StudentJAPAN
 862561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140302130Miss SAROCHA KROMPHRAYUENBachelor of ArtsCHINESEPHILIPPINES
 872561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140309244Miss MISS KANIKA SOMBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 882561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140309245Miss MISS TENH LYBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 892561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310101Miss SHUANGHUI DUANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 902561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310102Miss WANPING GUIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 912561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310103Miss SHUQI LUOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 922561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310104Miss WENHUI QIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 932561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310105Miss QIULI LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 942561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310106Miss QIUYUE WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 952561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310107Miss ZEMIN ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 962561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310108Miss XINING LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 972561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310109Miss DAYANG WANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 982561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310110Miss WUQING WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 992561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310111Miss YAN ZHUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1002561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310112Miss YANTING YEBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1012561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310113Miss XIONGYAN ZHENGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1022561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310114Miss YINGSHUI ZHOUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1032561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310115Miss LI CAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1042561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310116Miss JINGWEN PENGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1052561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310117Miss XUENING LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1062561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310118Miss JIA LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1072561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310119Miss QIUMING LYUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1082561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310120Miss ZHEN WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1092561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310121Miss LU TANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1102561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310122Miss XINQI ZHOUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1112561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310123Miss CUN GUOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1122561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310124Miss HONGBIN DUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1132561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310125Miss RUI ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1142561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310126Miss NA LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1152561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310127Miss YONGMEI ZHAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1162561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310128Miss NA ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1172561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310129Miss SHANQIN YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1182561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310130Miss CAIMEI LUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1192561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310131Miss JIAMIN BIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1202561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310132Miss QUN YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1212561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310133Miss JING WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1222561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310134Miss QINGYA YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1232561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310135Miss LINGYING RUANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1242561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310136Miss LIJUN ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1252561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310137Miss JIA NABachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1262561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310138Miss SHAIQIN YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1272561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310139Miss XIAOYUN CHENBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1282561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310140Miss FANG SHENBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1292561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310141Miss YU HAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1302561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310142Mr. JIAN LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1312561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310143Mr. QIYUAN LIUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1322561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310144Miss QI GUOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 1332561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6141101163Miss MISS SOPHEAVY MABachelor of Public HealthCommunity Public HealthCAMBODIA
 1342561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6141101164Miss MISS NITA NOYBachelor of Public HealthCommunity Public HealthCAMBODIA
 1352561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6160505125Mr. ANAN PIMSONGKRABachelor of Business AdministrationBUSINESS COMPUTERCAMBODIA
 1362561Full-time (Sat-Sun)Bachelor611400056Miss SAN RUNGKEAWBachelor of AccountancyAccounting-
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831