109474กีฬาเบ็ดเตล็ด
Variety Sports
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรพลศึกษา
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชารูปแบบวิธีการเล่นเกมและกีฬาร่วมสมัยแบบต่างๆ กฎกติกาการเล่นและการแข่งขัน ประโยชน์และคุณค่า การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการบรูณาการกับกีฬาชนิดต่างๆ  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์10:20-12:0034.03.01046C27252X    
พลศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 หมู่ ,1 : พลศึกษาอาจารย์: ผศ. ฤทธี เทพไทอำนวย
สำรองให้:พลศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 หมู่ ,1 : พลศึกษา27-25-2
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:00
พลศึกษา(ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.10
คำอธิบายรายวิชา
รูปแบบวิธีการเล่นเกมและกีฬาร่วมสมัยแบบต่างๆ กฎกติกาการเล่นและการแข่งขัน ประโยชน์และคุณค่า การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการบรูณาการกับกีฬาชนิดต่างๆ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831