407137วอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน
Basic for Volleyball
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประวัติความเป็นมา ความสำคัญของวอลเลย์บอล หลักการการอบอุ่นร่างกาย หลักและวิธีการฝึกเทคนิค ทักษะและกลยุทธ์เบื้องต้นในการเล่นวอลเลย์บอล ทั้งแบบเฉพาะบุคคลและทีม ตำแหน่งหน้าที่ของผู้เล่น  การสร้างเสริมสมรรถภาพและการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่ใช้ในวอลเลย์บอล กฎ กติกา และการตัดสินวอลเลย์บอล ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์14:30-16:1034.03.01046C513714X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , : อาจารย์:
นายธนาดล ศรีทำบุญ
นางสาววิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , :
41-37-4
10-0-10
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.11
  P2 ศุกร์16:10-17:5034.03.01046C574413X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,2 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , : อาจารย์:
นายธนาดล ศรีทำบุญ
นางสาววิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,2 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , :
47-44-3
10-0-10
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.13.12
  P3 พฤหัสบดี15:20-17:0034.03.01046C503614X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,3 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , : อาจารย์:
นายธนาดล ศรีทำบุญ
นางสาววิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,3 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , :
40-36-4
10-0-10
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 3 ห้องสอบ 9.14.05
คำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา ความสำคัญของวอลเลย์บอล หลักการการอบอุ่นร่างกาย หลักและวิธีการฝึกเทคนิค ทักษะและกลยุทธ์เบื้องต้นในการเล่นวอลเลย์บอล ทั้งแบบเฉพาะบุคคลและทีม ตำแหน่งหน้าที่ของผู้เล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพและการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่ใช้ในวอลเลย์บอล กฎ กติกา และการตัดสินวอลเลย์บอล ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831