407334แบดมินตันขั้นพื้นฐาน
Basic for Badminton
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประวัติความเป็นมา ความสำคัญและประเภทของแบดมินตัน หลักการการอบอุ่นร่างกาย หลักและวิธีการฝึกเทคนิค ทักษะและกลยุทธ์เบื้องต้นในการเล่นแบดมินตัน ทั้งประเภทเดี่ยว และประเภทคู่ การสร้างเสริมสมรรถภาพและการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ  ที่ใช้ในแบดมินตัน กฎ กติกา และการตัดสินแบดมินตัน ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-14:30ส.แบดมินตัน015C55469X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่ ,1 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , : อาจารย์:
นางสาววิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่ ,1 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , :
49-46-3
6-0-6
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.05-06
  P2 พฤหัสบดี12:50-14:3034.03.01046C554015X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่ ,2 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , : อาจารย์:
นางสาววิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่ ,2 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , :
45-40-5
10-0-10
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.13.05-06
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์08:40-10:2032.07.01044C403010X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่ ,1 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , : อาจารย์:
นางสาววิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่ ,1 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , :
30-29-1
10-1-9
สอบปลายภาค: 19 ม.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 19 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.04.02
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 21 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.04.02
คำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา ความสำคัญและประเภทของแบดมินตัน หลักการการอบอุ่นร่างกาย หลักและวิธีการฝึกเทคนิค ทักษะและกลยุทธ์เบื้องต้นในการเล่นแบดมินตัน ทั้งประเภทเดี่ยว และประเภทคู่ การสร้างเสริมสมรรถภาพและการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ
ที่ใช้ในแบดมินตัน กฎ กติกา และการตัดสินแบดมินตัน ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831