ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 13
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  24/6/2562 - 30/6/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
 
จันทร์
 
 
-
 
       
 
อังคาร
 
 
-
 
       
 
พุธ
 
 
-
 
       
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
       
 
ศุกร์
 
 
-
 
       
เสาร์    13.21    324101
(3) 1,
EXAM
 
    13.22005003
(3) 6,
EXAM
  306141
(3) 1,
EXAM
 
005003
(3) 3,
EXAM
     
005003
(3) 5,
EXAM
     
005003
(3) 2,
EXAM
     
005003
(3) 1,
EXAM
     
005003
(3) 4,
EXAM
     
    13.23005003
(3) 3,
EXAM
  305201
(3) 1,
EXAM
 
005003
(3) 2,
EXAM
     
005003
(3) 1,
EXAM
     
005003
(3) 6,
EXAM
     
005003
(3) 5,
EXAM
     
005003
(3) 4,
EXAM
     
    13.24324103
(3) 1,
EXAM
  304405
(3) 3,
EXAM
 
    304405
(3) 1,
EXAM
 
    304405
(3) 4,
EXAM
 
    13.26306373
(3) 1,
EXAM
  302408
(1) 1,
EXAM
 
    13.31005003
(3) 4,
EXAM
  323102
(3) 1,
EXAM
 
005003
(3) 6,
EXAM
     
005003
(3) 5,
EXAM
     
005003
(3) 1,
EXAM
     
005003
(3) 2,
EXAM
     
005003
(3) 3,
EXAM
     
    13.32005003
(3) 6,
EXAM
  305410
(5) 2,
EXAM
 
005003
(3) 3,
EXAM
  305410
(5) 1,
EXAM
 
005003
(3) 1,
EXAM
     
005003
(3) 2,
EXAM
     
005003
(3) 5,
EXAM
     
005003
(3) 4,
EXAM
     
    13.33304102
(3) 1,
EXAM
 326202
(3) 1,
EXAM
 
304102
(3) 2,
EXAM
    
304102
(3) 3,
EXAM
    
    13.34303202
(3) 1,
EXAM
  305101
(3) 1,
EXAM
 
    13.35306223
(3) 1,
EXAM
  306232
(3) 1,
EXAM
 
    13.36305304
(3) 1,
EXAM
  303207
(3) 1,
EXAM
    13.37300301
(3) 2,
EXAM
  303306
(3) 1,
EXAM
 
300301
(3) 1,
EXAM
     
    13.38324206
(3) 1,
EXAM
  303407
(5) 1,
EXAM
 
    ห้องเกาหลี317330
(3) 1,
EXAM
  317344
(3) 1,
EXAM
 
อาทิตย์    13.22305102
(3) 1,
EXAM
  322306
(3) 1,
EXAM
 
    13.23306222
(3) 1,
EXAM
  307113
(3) 1,
EXAM
 
    13.24323409
(3) 1,
EXAM
  306363
(3) 1,
EXAM
 
    13.26326305
(3) 1,
EXAM
  326310
(3) 1,
EXAM
 
    13.31307103
(3) 2,
EXAM
  304206
(3) 1,
EXAM
 
307103
(3) 1,
EXAM
  304206
(3) 2,
EXAM
 
307103
(3) 3,
EXAM
  304206
(3) 3,
EXAM
 
    304206
(3) 4,
EXAM
 
    13.32323203
(3) 1,
EXAM
  301413
(5) 4,
EXAM
 
    301413
(5) 3,
EXAM
 
    301413
(5) 2,
EXAM
 
    301413
(5) 1,
EXAM
 
    13.33317114
(3) 1,
EXAM
  317116
(3) 1,
EXAM
 
    13.34306112
(3) 1,
EXAM
  306242
(3) 1,
EXAM
 
    13.35301405
(3) 1,
EXAM
  303208
(3) 1,
EXAM
 
301405
(3) 4,
EXAM
     
301405
(3) 3,
EXAM
     
    13.36306334
(3) 1,
EXAM
  304407
(3) 1,
EXAM
 
    304407
(3) 2,
EXAM
 
    13.37303102
(3) 1,
EXAM
  303310
(3) 1,
EXAM
 
    13.38317234
(3) 1,
EXAM
  302407
(3) 1,
EXAM
 
    ห้องเกาหลี317332
(3) 1,
EXAM
  317352
(3) 1,
EXAM
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831