407313-60หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย
Scientific Principles of Sport and Exercise Training
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาทฤษฎี หลักการ การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในการฝึกกีฬาและการ ออกกำลังกาย โดยนำหลักและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เพื่อการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย มีทักษะ  เทคนิคปฏิบัติการในการเลือกใช้เครื่องมือ และออกแบบการฝึกได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึก
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์07:00-11:0031.01 วิทย์กีฬา1042C14311X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. สิริกาญจน์ สันติเสวี
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
4-3-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎี หลักการ การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในการฝึกกีฬาและการ ออกกำลังกาย โดยนำหลักและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เพื่อการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย มีทักษะ
เทคนิคปฏิบัติการในการเลือกใช้เครื่องมือ และออกแบบการฝึกได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึก
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123