410002-59คณิตศาสตร์ดิสครีต
Discrete Mathematics
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาทฤษฏีเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ ทฤษฎีจำนวน การนับ ความน่าจะเป็น ความสัมพันธ์เวียนเกิด ฟังก์ชันก่อกำเนิด กราฟ ต้นไม้และการแยกจำพวก ข่ายงาน  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-12:0032.04.03**044C321616X    
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
22-16-6
10-0-10
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาการคอมพิวเตอร์ [621211138] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.02**
  P2 จันทร์12:50-16:1032.04.03**044C311813X    
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
21-18-3
10-0-10
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาการคอมพิวเตอร์ [621211138] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.02**
  P3 ศุกร์12:50-16:10N/AN/AC000X    
  ศุกร์12:50-16:1017.01017C      
  ศุกร์12:50-16:109.01.01 (คี่)009C      
อาจารย์: นางสาวปิยนันท์ ชูทับทิม
นางสาวปิยนันท์ ชูทับทิม
นางสาวปิยนันท์ ชูทับทิม
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฏีเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ ทฤษฎีจำนวน การนับ ความน่าจะเป็น ความสัมพันธ์เวียนเกิด ฟังก์ชันก่อกำเนิด กราฟ ต้นไม้และการแยกจำพวก ข่ายงาน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123