429322-60วิทยาภูมิคุ้มกันทางเทคนิคการสัตวแพทย์
Veterinary Technology Immunology
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
หน่วยกิต3 (3-2-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชากลไกและประเภทของภูมิคุ้มกัน แอนติบอดี้ คอมพลีเมนท์การเกิดภูมิแพ้ ปฏิกิริยาทางซีรั่มวิทยา ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และปรสิต  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์13:00-18:007.03-04(คี่)049C201010X    
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. น.สพ.สมพงศ์ วงษ์มา
สำรองให้:เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
10-10-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
กลไกและประเภทของภูมิคุ้มกัน แอนติบอดี้ คอมพลีเมนท์การเกิดภูมิแพ้ ปฏิกิริยาทางซีรั่มวิทยา ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และปรสิต

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123