429323-60มิญชวิทยาของสัตว์
Histology of Animals
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
หน่วยกิต3 (3-2-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการศึกษาโครงสร้างจุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์และเนื้อเยื่อพื้นฐานในร่างกายสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ เทคนิคการเตรียมเนื้อเยื่อและการย้อมสีเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อทางจุลกายวิภาคศาสตร์  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-18:007.03-04(คี่)049C271710X    
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.สพ.ญ.ดร.แคทรียา สุขวรรณ
สำรองให้:เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
17-17-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การศึกษาโครงสร้างจุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์และเนื้อเยื่อพื้นฐานในร่างกายสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ เทคนิคการเตรียมเนื้อเยื่อและการย้อมสีเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อทางจุลกายวิภาคศาสตร์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123