508221-62ปฏิบัติการงานเครื่องยนต์
Machine Work Practice
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, หลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์
หน่วยกิต2 (0-4-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับฝาสูบ ลิ้น กลไกของลิ้น ลูกสูบ แหวน กระบอกสูบ ก้านสูบ เพลาข้อเหวี่ยง การปรับต่างแบริ่ง การเปลี่ยนซีล การบริการระบบต่างๆ ทุกระบบในเครื่องยนต์ ระบบจุดระเบิด ระบบเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบหล่อเย็น และระบบที่เกี่ยวข้อง  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-12:0038.1.01052C281711X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายเกษม พรมรินทร์
ผศ.ดร.ทศพร จันทร์เผือก
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
18-17-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 38.2.09 **
  P2 พฤหัสบดี12:50-16:1038.1.01052C20812X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายเกษม พรมรินทร์
ผศ.ดร.ทศพร จันทร์เผือก
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
10-8-2
10-0-10
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 38.2.09 **
คำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับฝาสูบ ลิ้น กลไกของลิ้น ลูกสูบ แหวน กระบอกสูบ ก้านสูบ เพลาข้อเหวี่ยง การปรับต่างแบริ่ง การเปลี่ยนซีล การบริการระบบต่างๆ ทุกระบบในเครื่องยนต์ ระบบจุดระเบิด ระบบเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบหล่อเย็น และระบบที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123