429232-65การตัดแต่งขนสุนัข
Dog Grooming
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการตัดแต่งขนสุนัข การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดขนสัตว์ การเตรียมตัวสัตว์ การตัดแต่งขนพื้นฐาน การตัดแต่งขนสุนัขแบบตามทรงมาตรฐานสายพันธุ์ การฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาเพื่อเสริมความรู้และความเข้าใจ  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์13:00-17:007.03-04(คี่)049C30282X    
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. น.สพ.สมพงศ์ วงษ์มา
สพ.ญ.ดร.พิมพ์ชนก โล่ห์ทองคำ
ผศ.ดร.Xin Huo
สำรองให้:เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
29-28-1
1-0-1
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการตัดแต่งขนสุนัข การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดขนสัตว์ การเตรียมตัวสัตว์ การตัดแต่งขนพื้นฐาน การตัดแต่งขนสุนัขแบบตามทรงมาตรฐานสายพันธุ์ การฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาเพื่อเสริมความรู้และความเข้าใจ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123