407233-65การฝึกด้วยแรงต้าน
Resistance Training
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการพื้นฐาน เทคนิค วิธีการฝึก การจัดโปรแกรมการฝึกที่เหมาะสม และ มีประสิทธิภาพ การจัดร่างกาย ข้อควรระวังในการฝึกเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของการฝึกด้วยแรงต้าน วิธีการเลือกและผลิตอุปกรณ์การฝึกด้วยแรงต้าน  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ14:00-18:0031.01 วิทย์กีฬา1042C68662X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
นายธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
35-35-0
33-31-2
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี08:00-12:0031.01 วิทย์กีฬา1042C67625X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,อาจารย์:
นายธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
35-32-3
32-30-2
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการพื้นฐาน เทคนิค วิธีการฝึก การจัดโปรแกรมการฝึกที่เหมาะสม และ มีประสิทธิภาพ การจัดร่างกาย ข้อควรระวังในการฝึกเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของการฝึกด้วยแรงต้าน วิธีการเลือกและผลิตอุปกรณ์การฝึกด้วยแรงต้าน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123