407215-65 การประเมินสมรรถภาพทางกาย
Assessment Fitness
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมาย และองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การประเมินความพร้อมก่อนการออกกำลังกาย ประโยชน์ หลักการ และการบริหารการประเมินสมรรถภาพทางกาย เกณฑ์การเลือกแบบประเมินสมรรถภาพทางกาย  วิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย ตลอดจนการเลือกวิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายสำหรับบุคคลทั่วไปและชนิดกีฬาต่างๆ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-17:0031.01 วิทย์กีฬา2042C40355X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. สิริกาญจน์ สันติเสวี
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
35-35-0
5-0-5
สอบปลายภาค:
  P2 ศุกร์08:00-12:0031.01 วิทย์กีฬา1042C40319X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. สิริกาญจน์ สันติเสวี
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
33-31-2
7-0-7
สอบปลายภาค:
  P3 พุธ08:00-12:0031.01 วิทย์กีฬา2042C40328X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. สิริกาญจน์ สันติเสวี
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
35-32-3
5-0-5
สอบปลายภาค:
  P4 ศุกร์13:00-17:0031.01 วิทย์กีฬา1042C403010X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. สิริกาญจน์ สันติเสวี
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
32-30-2
8-0-8
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย และองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การประเมินความพร้อมก่อนการออกกำลังกาย ประโยชน์ หลักการ และการบริหารการประเมินสมรรถภาพทางกาย เกณฑ์การเลือกแบบประเมินสมรรถภาพทางกาย
วิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย ตลอดจนการเลือกวิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายสำหรับบุคคลทั่วไปและชนิดกีฬาต่างๆ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123