407211-65สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกําลังกาย 2
Sport and Exercise Physiology 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชากลไกการทํางานของระบบต่างๆ การตอบสนองของร่างกายต่อการปรับตัวทางสรีรวิทยาเมื่อออกกําลังกายหรือเล่นกีฬา การพัฒนาของระบบต่างๆ ภายในร่างกายจากการออกกําลังกายและเล่นกีฬา ทั้งแบบฉับพลันหรือการฝึกในระยะยาว การทํางานของระบบต่อมไร้ท่อ  ฮอร์โมน ส่วนประกอบและชนิดรูปร่างของร่างกาย การทรงสภาพปกติในร่างกายหรือภาวะธํารงดุล การควบคุม อุณหภูมิภายในร่างกายทั้งสภาวะร้อน-เย็น ทั้งขณะฝึกและภายหลังการออกกําลังกาย
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-16:0031.01 วิทย์กีฬา1042C503515X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. สิริกาญจน์ สันติเสวี
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
34-32-2
16-3-13
สอบปลายภาค:
  P2 ศุกร์09:00-12:0031.01 วิทย์กีฬา1042C413110X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. สิริกาญจน์ สันติเสวี
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
30-30-0
10-1-9
สอบปลายภาค:
  P3 ศุกร์15:00-18:0031.01 วิทย์กีฬา1042C38299X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. สิริกาญจน์ สันติเสวี
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
28-28-0
10-1-9
สอบปลายภาค:
  P4 พุธ13:00-16:0031.01 วิทย์กีฬา1042C38299X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. สิริกาญจน์ สันติเสวี
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
28-28-0
10-1-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
กลไกการทํางานของระบบต่างๆ การตอบสนองของร่างกายต่อการปรับตัวทางสรีรวิทยาเมื่อออกกําลังกายหรือเล่นกีฬา การพัฒนาของระบบต่างๆ ภายในร่างกายจากการออกกําลังกายและเล่นกีฬา ทั้งแบบฉับพลันหรือการฝึกในระยะยาว การทํางานของระบบต่อมไร้ท่อ
ฮอร์โมน ส่วนประกอบและชนิดรูปร่างของร่างกาย การทรงสภาพปกติในร่างกายหรือภาวะธํารงดุล การควบคุม อุณหภูมิภายในร่างกายทั้งสภาวะร้อน-เย็น ทั้งขณะฝึกและภายหลังการออกกําลังกาย
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123