210110-60สัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง
Chinese Phonetics
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาระบบเสียงภาษาจีนกลาง หน่วยเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์การเปลี่ยน แปลงเสียง การออกเสียงให้ถูกต้องได้มาตรฐาน หลักการเขียนอักษรพินอิน การเขียนอักษรพินอินให้ถูกต้อง  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์12:50-16:109.14.08**009C453510X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายวรยศ ชื่นสบาย
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
35-35-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 1 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.03.09**
  P2 พฤหัสบดี12:50-16:1027.04.15**029C44359X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายวรยศ ชื่นสบาย
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
34-35--1
10-0-10
สอบปลายภาค: 1 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.03.09**
คำอธิบายรายวิชา
ระบบเสียงภาษาจีนกลาง หน่วยเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์การเปลี่ยน แปลงเสียง การออกเสียงให้ถูกต้องได้มาตรฐาน หลักการเขียนอักษรพินอิน การเขียนอักษรพินอินให้ถูกต้อง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123