210130-60วัฒนธรรม ประเพณีจีนและศิลปะจีน
Chinese Culture Traditions and Art
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาลักษณะของวัฒนธรรมจีน ลักษณะเด่นของศิลปะจีน ประเพณีต่างๆของชาวจีน เทศกาลต่างๆของชาวจีน  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-12:0027.04.13**029C422814X    
ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. พชรมน ซื่อสัจลือสกุล
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
32-28-4
10-0-10
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.07**
  P2 จันทร์08:40-12:0031.07.03**042C463016X    
ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. พชรมน ซื่อสัจลือสกุล
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
36-30-6
10-0-10
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.07**
คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะของวัฒนธรรมจีน ลักษณะเด่นของศิลปะจีน ประเพณีต่างๆของชาวจีน เทศกาลต่างๆของชาวจีน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123