207241-60วัฒนธรรมตะวันตกกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ
Western Culture in English Communication
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาลักษณะสังคมและวัฒนธรรมตะวันตกในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยภาษาพูดและภาษาท่าทาง พฤติกรรมทางสังคม ค่านิยม ธรรมเนียมปฏิบัติและประเพณีของผู้คนในสังคมตะวันตก  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์09:00-12:009.14.10(คู่)009C492623X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. ธนัญญา วิริยะปัญญานนท์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
39-25-14
10-1-9
สอบปลายภาค:
  P2 พุธ16:00-19:0036.05.04 (คี่)050C49445X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. ธนัญญา วิริยะปัญญานนท์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
39-36-3
10-8-2
สอบปลายภาค:
  P3 พฤหัสบดี16:00-19:009.06.09(คี่)009C47425X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. ธนัญญา วิริยะปัญญานนท์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
37-35-2
10-7-3
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมตะวันตกในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยภาษาพูดและภาษาท่าทาง พฤติกรรมทางสังคม ค่านิยม ธรรมเนียมปฏิบัติและประเพณีของผู้คนในสังคมตะวันตก

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123