103206-60การผลิตหนังสือการ์ตูนดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา
Production of Creative Digital Cartoon for Education
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิด หลักการ การออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างตัวการ์ตูนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้การ์ตูนเพื่อการเรียนการสอน จรรยาบรรณ และการเผยแพร่ ฝึกปฏิบัติการผลิตหนังสือการ์ตูนเพื่อการศึกษา  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-15:2027.05.07**029C23230X    
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ปิยนุช วงศ์กลาง
สำรองให้:เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,23-23-0
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา [601810034] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.12**
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด หลักการ การออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างตัวการ์ตูนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้การ์ตูนเพื่อการเรียนการสอน จรรยาบรรณ และการเผยแพร่ ฝึกปฏิบัติการผลิตหนังสือการ์ตูนเพื่อการศึกษา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123