204341-60สร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์
Creative Classical Dance
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาลักษณะรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ทฤษฎีและหลักการสร้างสรรค์ การออกแบบการแสดงสร้างสรรค์ชุดการแสดงตามความเหมาะสม  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี15:20-17:5027.05.08**029C16151X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. เรขา อินทรกำแหง
ดร. ชุมพล ชะนะมา
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,15-15-0
สอบปลายภาค: 17 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
นาฏศิลป์ไทย [601810083] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.14.06**
  P2 ศุกร์12:50-15:2027.05.08**029C17170X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. ชุมพล ชะนะมา
ผศ. เรขา อินทรกำแหง
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,17-17-0
สอบปลายภาค: 17 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
นาฏศิลป์ไทย [601810083] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.14.06**
คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ทฤษฎีและหลักการสร้างสรรค์ การออกแบบการแสดงสร้างสรรค์ชุดการแสดงตามความเหมาะสม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123