204462-60นาฏศิลป์นิพนธ์
Classical Dance study Project
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย
หน่วยกิต4 (2-4-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชานำระเบียบวิธี รูปแบบงานวิจัย มาสร้างงานนาฏศิลป์ นำเสนอผลงาน สร้างสรรค์หรือ อนุรักษ์ และรายงานการวิจัย  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-17:5027.05.08**029C15150X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.นวลรวี กระต่ายทอง
ดร. ชุมพล ชะนะมา
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,15-15-0
สอบปลายภาค: 20 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
นาฏศิลป์ไทย [601810083] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.10**
  P2 ศุกร์12:50-17:5027.05.08**029C16160X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. ชุมพล ชะนะมา
ผศ.ดร.นวลรวี กระต่ายทอง
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,16-16-0
สอบปลายภาค: 20 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
นาฏศิลป์ไทย [601810083] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.13.10**
คำอธิบายรายวิชา
นำระเบียบวิธี รูปแบบงานวิจัย มาสร้างงานนาฏศิลป์ นำเสนอผลงาน สร้างสรรค์หรือ อนุรักษ์ และรายงานการวิจัย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123