204345-60การแสดงท้องถิ่นโคราช
Folk Performing Arts in Korat
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาบริบททางวัฒนธรรมในจังหวัดนครราชสีมา ลักษณะองค์ประกอบการแสดง เพลงโคราช เพลงสรภัญญะ เพลงกล่อมลูก รำโทน รำมโหรีโคราช เลือกฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสม  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-15:2027.05.09**029C15150X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. เรขา อินทรกำแหง
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,15-15-0
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
นาฏศิลป์ไทย [601810083] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.09**
  P2 พฤหัสบดี08:40-11:1027.05.09**029C17170X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. เรขา อินทรกำแหง
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,17-17-0
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
นาฏศิลป์ไทย [601810083] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.06.09**
คำอธิบายรายวิชา
บริบททางวัฒนธรรมในจังหวัดนครราชสีมา ลักษณะองค์ประกอบการแสดง เพลงโคราช เพลงสรภัญญะ เพลงกล่อมลูก รำโทน รำมโหรีโคราช เลือกฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123