204422-60การวิเคราะห์วิจารณ์ทางด้านนาฏศิลป์ไทยและละคร
Drama Plays Criticism
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย
หน่วยกิต2 (2-1-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานนาฏศิลป์ไทย และการละครฝึกวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย ละครไทย ละครเวที ละครโทรทัศน์และภาพยนตร์  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-11:1027.05.08**029C15150X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.อรนุช อินตา
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,15-15-0
สอบปลายภาค: 12 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
นาฏศิลป์ไทย [601810083] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.09**
  P2 จันทร์12:50-15:2027.05.08**029C16160X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.อรนุช อินตา
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,16-16-0
สอบปลายภาค: 12 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
นาฏศิลป์ไทย [601810083] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.13.09**
คำอธิบายรายวิชา
หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานนาฏศิลป์ไทย และการละครฝึกวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย ละครไทย ละครเวที ละครโทรทัศน์และภาพยนตร์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123