401351-60ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
Astrophysics
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์ (วท.บ.)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์กับฟิสิกส์ ทรงกลมและพิกัดบนท้องฟ้า เวลาทาง ดาราศาสตร์ วัตถุท้องฟ้า ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ ดาวแปรแสง ดาราศาสตร์วิทยุ ดาวฤกษ์และคุณสมบัติของดาวฤกษ์  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-11:1024.223**024C13310X    
ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.รณกฤต รัตนมาลา
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
3-3-0
10-0-10
สอบกลางภาค: 16 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ฟิสิกส์ [621211007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ N/A
สอบปลายภาค: 20 เม.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ฟิสิกส์ [621211007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.09**
คำอธิบายรายวิชา
ประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์กับฟิสิกส์ ทรงกลมและพิกัดบนท้องฟ้า เวลาทาง ดาราศาสตร์ วัตถุท้องฟ้า ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ ดาวแปรแสง ดาราศาสตร์วิทยุ ดาวฤกษ์และคุณสมบัติของดาวฤกษ์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123