408361-60โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์
Mathematical Software
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ในการสร้างเอกสารทางคณิตศาสตร์ สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-12:0027.03.09**029C21210X    
คณิตศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: นายอนุชิต กล้าไพรี
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,21-21-0
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
คณิตศาสตร์ [601810003] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.04**
  P2 จันทร์12:50-16:1027.03.09**029C18180X    
คณิตศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,อาจารย์: นายอนุชิต กล้าไพรี
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,18-18-0
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
คณิตศาสตร์ [601810003] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.04**
คำอธิบายรายวิชา
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ในการสร้างเอกสารทางคณิตศาสตร์ สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123