402224-60ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
Organic Chemistry Laboratory 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาปฏิบัติการเกี่ยวกับสารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กำมะถัน เป็นองค์ประกอบ เช่น ปฏิกิริยาไนเตรชัน ปฏิกิริยาฟรีเดล - คราฟ ปฏิกิริยาเรืองแสง การเตรียมสารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก เช่น การบูร ยาซัลฟา  การเตรียมกรีญาร์รีเอเจนต์ ปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ที่พบในธรรมชาติเบื้องต้น
เงื่อนไขรายวิชา: CO 402223
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์12:50-15:2024.323**024C18810X    
เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. วนิดา ชูหมื่นไวย
สำรองให้:เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
8-8-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
เคมี [621211005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.14.08**
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กำมะถัน เป็นองค์ประกอบ เช่น ปฏิกิริยาไนเตรชัน ปฏิกิริยาฟรีเดล - คราฟ ปฏิกิริยาเรืองแสง การเตรียมสารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก เช่น การบูร ยาซัลฟา
การเตรียมกรีญาร์รีเอเจนต์ ปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ที่พบในธรรมชาติเบื้องต้น
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123