402254-60ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์โดยอินฟราเรด อัลตราไวโอเลต วิสิเบิล และ ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรสโกปี อะตอมมิกแอบซอร์พชัน อะตอมมิกอีมิสชัน อะตอมมิกฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรสโกปี เป็นต้น  
เงื่อนไขรายวิชา: CON 402253
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 402253
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-15:2024.320**024C18810X    
เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.มะลิวัลย์ สืบศาสนา
สำรองให้:เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
8-8-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 28 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
เคมี [621211005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.14.10**
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์โดยอินฟราเรด อัลตราไวโอเลต วิสิเบิล และ ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรสโกปี อะตอมมิกแอบซอร์พชัน อะตอมมิกอีมิสชัน อะตอมมิกฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรสโกปี เป็นต้น

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123