403362-60การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Plant Tissue Culture
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยใช้สารอาหารสังเคราะห์และฮอร์โมน ในสภาวะปลอดเชื้อ การใช้ประโยชน์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
เงื่อนไขรายวิชา: 403103
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-17:0024.420024C291811X    
ชีววิทยา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ยุพา ผึ้งน้อย
ผศ.ดร.ธีระ ธรรมวงศา
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
19-18-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ชีววิทยา [621211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.11**
คำอธิบายรายวิชา
หลักการและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยใช้สารอาหารสังเคราะห์และฮอร์โมน ในสภาวะปลอดเชื้อ การใช้ประโยชน์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123