215346-60ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิด ทฤษฎี ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิวัฒนาการ ขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศและเครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ นโยบายและบทบาทของรัฐและตัวแสดงอื่นที่ไม่ใช่รัฐ ตลอดจนวิกฤติการณ์สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี09:00-12:009.14.08(คู่)009C54459X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธานี จงยัง
นายไกรศักดิ์ รักพินิจ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
44-42-2
10-3-7
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
รัฐประศาสนศาสตร์ [621216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 4 ห้องสอบ 27.05.08**
รัฐประศาสนศาสตร์ [621216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 3 ห้องสอบ 27.05.08**
รัฐประศาสนศาสตร์ [621216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.08**
  P2 พุธ16:00-19:0036.04.06 (คี่)050C52457X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธานี จงยัง
นายไกรศักดิ์ รักพินิจ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
42-40-2
10-5-5
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
รัฐประศาสนศาสตร์ [621216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 4 ห้องสอบ 27.05.08**
รัฐประศาสนศาสตร์ [621216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.08**
รัฐประศาสนศาสตร์ [621216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.05.08**
  P3 อังคาร09:00-12:0036.04.05 (คี่)050C54459X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธานี จงยัง
นายไกรศักดิ์ รักพินิจ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
44-42-2
10-3-7
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
รัฐประศาสนศาสตร์ [621216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 3 ห้องสอบ 27.05.08**
รัฐประศาสนศาสตร์ [621216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.05.08**
รัฐประศาสนศาสตร์ [621216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 4 ห้องสอบ 27.05.08**
  P4 จันทร์09:00-12:009.14.09(คู่)009C513516X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธานี จงยัง
นายไกรศักดิ์ รักพินิจ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
41-35-6
10-0-10
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
รัฐประศาสนศาสตร์ [621216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 4 ห้องสอบ 27.05.08**
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิวัฒนาการ ขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศและเครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ นโยบายและบทบาทของรัฐและตัวแสดงอื่นที่ไม่ใช่รัฐ ตลอดจนวิกฤติการณ์สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123