207222-60สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ
English Phonetics and Phonology
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา ระบบเสียงภาษาอังกฤษ ได้แก่ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงพยัญชนะ คู่เทียบเสียง การเน้นเสียง และทำนองเสียง รวมทั้งวิเคราะห์หน่วยเสียงและโครงสร้างเสียงที่เป็นปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษ  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-11:1036.05.04 (คู่)050C523715X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.สุชาวดี โหมกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
42-36-6
10-1-9
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี08:40-11:1027.04.13(คี่)029C50464X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.สุชาวดี โหมกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
41-39-2
9-7-2
สอบปลายภาค:
  P3 พฤหัสบดี12:50-15:2027.04.13(คี่)029C503515X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.สุชาวดี โหมกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
40-35-5
10-0-10
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์09:30-12:0027.04.15**029C241410X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.สุชาวดี โหมกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
14-14-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา ระบบเสียงภาษาอังกฤษ ได้แก่ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงพยัญชนะ คู่เทียบเสียง การเน้นเสียง และทำนองเสียง รวมทั้งวิเคราะห์หน่วยเสียงและโครงสร้างเสียงที่เป็นปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123