207322-60วากยสัมพันธ์อังกฤษ
English Syntax
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวากยสัมพันธ์ ทฤษฏีไวยกรณ์ องค์ประกอบและความสัมพันธ์ทาง ไวยกรณ์ของหน่วยในประโยค ได้แก่ คำ วลี อนุพากย์ และการวิเคราะห์ประโยคตามหลักทฤษฏีไวยกรณ์  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-15:2027.04.09**029C45432X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.สุชาวดี โหมกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
43-43-0
2-0-2
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [601212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.09**
  P2 ศุกร์08:40-11:1031.06.02**042C51429X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.สุชาวดี โหมกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
41-41-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [601212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.09**
ภาษาอังกฤษ [601212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.09**
  P3 พฤหัสบดี08:40-11:109.09.07-08**009C53449X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.สุชาวดี โหมกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
43-43-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [601212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 3 ห้องสอบ 36.04.09**
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์07:50-10:2036.05.04**050C312110X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.สุชาวดี โหมกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
21-19-2
10-2-8
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [552212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 20 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.04**
ภาษาอังกฤษ [602212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 21 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.04**
ภาษาอังกฤษ [602212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 22 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.04**
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวากยสัมพันธ์ ทฤษฏีไวยกรณ์ องค์ประกอบและความสัมพันธ์ทาง ไวยกรณ์ของหน่วยในประโยค ได้แก่ คำ วลี อนุพากย์ และการวิเคราะห์ประโยคตามหลักทฤษฏีไวยกรณ์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123