202422-60เรขศิลป์สิ่งแวดล้อม
Environmental Graphic Art
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการออกแบบเรขศิลป์สิ่งแวดล้อม การออกแบบชุดสื่อสัญลักษณ์ ป้ายนิเทศ การจัดแสดงงานในลักษณะต่างๆ การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์การนำเสนอบนสภาพแวดล้อมของพื้นที่ต่างๆตามโอกาส  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ07:50-12:0027.03.04029C281711X    
ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.สุธิดา วรรธนะปกรณ์
สำรองให้:ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
18-17-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์12:00-16:1027.03.04029C18414X    
ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.สุธิดา วรรธนะปกรณ์
สำรองให้:ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
8-4-4
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การออกแบบเรขศิลป์สิ่งแวดล้อม การออกแบบชุดสื่อสัญลักษณ์ ป้ายนิเทศ การจัดแสดงงานในลักษณะต่างๆ การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์การนำเสนอบนสภาพแวดล้อมของพื้นที่ต่างๆตามโอกาส

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123