202442-60สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป์
Seminar onVisual Communication Design
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการจัดสัมมนา เสวนา การอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในหัวข้องานออกแบบ นิเทศศิลป์ โดยการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการออกแบบสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนา  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-17:0027.03.10**029C221210X    
ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. อลิศา โชตินนท์ภิชา
สำรองให้:ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
12-12-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การจัดสัมมนา เสวนา การอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในหัวข้องานออกแบบ นิเทศศิลป์ โดยการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการออกแบบสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123