306365-60การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางด้านธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Business Application Development for Mobile Device
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ความสามารถ และข้อจำกัดของการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แต่ละประเภท กรณีศึกษาในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางด้านธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P2 พุธ12:50-16:1022.5.4**022C583919X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ธีรศักดิ์ สังข์ศรี
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
27-20-7
21-18-3
10-1-9
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 22.2.1AB**
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [601214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 8 หมู่ 2 ห้องสอบ 22.2.1AB**
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.2.1AB**
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-12:0022.5.4**022C221210X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ธีรศักดิ์ สังข์ศรี
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
12-12-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621714263] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.2.1AB**
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์07:50-11:1022.5.1**022C21129X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ธีรศักดิ์ สังข์ศรี
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
11-11-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 25 มิ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [622214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 23 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.05**
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K2 อาทิตย์12:00-15:2027.03.04029C20515X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ธีรศักดิ์ สังข์ศรี
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
11-5-6
9-0-9
สอบปลายภาค: 25 มิ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [626714263] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.05**
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ความสามารถ และข้อจำกัดของการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แต่ละประเภท กรณีศึกษาในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางด้านธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123