401284-60การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักฟิสิกส์
Computer Software Applications for physicists
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ ไมโครซอฟวิสิโอ ไมโครคอลออลิจิ้น อีเกิ้ลเลเอ้าส์ ออโตเดสอินเวนเตอร์  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-12:0027.03.04029C14410X    
ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายไพโรจน์ ใจเดี่ยว
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
4-4-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ฟิสิกส์ [621211007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.04.07**
คำอธิบายรายวิชา
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ ไมโครซอฟวิสิโอ ไมโครคอลออลิจิ้น อีเกิ้ลเลเอ้าส์ ออโตเดสอินเวนเตอร์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123