207455-60ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ
English for International Business
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในธุรกิจระหว่างประเทศ โดยศึกษาจากข่าวและบทความทางธุรกิจ รวบรวมข้อมูลทางธุรกิจและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ  
เงื่อนไขรายวิชา: 207252 (#)
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-16:0027.04.01**029C433310X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.กิติสุดา ปานกุล
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
33-32-1
10-1-9
สอบปลายภาค:
  P2 อังคาร13:00-16:0031.07.03 (คี่)042C433310X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.กิติสุดา ปานกุล
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
33-33-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์13:00-16:009.06.07**009C15510X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.กิติสุดา ปานกุล
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
5-5-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในธุรกิจระหว่างประเทศ โดยศึกษาจากข่าวและบทความทางธุรกิจ รวบรวมข้อมูลทางธุรกิจและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123