411302-59เทคโนโลยีเว็บ
Web Technology
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีเว็บในปัจจุบัน ศึกษาภาษาที่เกี่ยวข้องในการสร้างเว็บ การเขียนโฮมเพจด้วยภาษา HTML การตกแต่งเว็บโดยใช้ CSS (Cascade Style Sheet) การออกแบบเว็บให้เข้ากับทุกอุปกรณ์  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างเว็บ เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารเว็บเซิร์ฟเวอร์ การจัดการกับเซิร์ฟเวอร์ การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-12:0027.03.09**029C28280X    
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นายสุระ วรรณแสง
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีเว็บในปัจจุบัน ศึกษาภาษาที่เกี่ยวข้องในการสร้างเว็บ การเขียนโฮมเพจด้วยภาษา HTML การตกแต่งเว็บโดยใช้ CSS (Cascade Style Sheet) การออกแบบเว็บให้เข้ากับทุกอุปกรณ์
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างเว็บ เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารเว็บเซิร์ฟเวอร์ การจัดการกับเซิร์ฟเวอร์ การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123