406482-60สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Seminar in Food Science and Technology
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการสืบค้นข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแบบต่างๆ การตีความเอกสาร ในเชิงวิชาการ การวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อเสนอทั้งรูปแบบรายงานและการนำเสนอเป็นรายบุคคล  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร09:00-12:00เทคโนฯอาหาร1**031C362610X    
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวภัทราพร ยุธาชิต
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
26-26-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร [621211132] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.02**
คำอธิบายรายวิชา
การสืบค้นข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแบบต่างๆ การตีความเอกสาร ในเชิงวิชาการ การวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อเสนอทั้งรูปแบบรายงานและการนำเสนอเป็นรายบุคคล

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123