210331-60ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน
Introduction to Chinese Literature
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาลักษณะทั่วไป รูปแบบการประพันธ์ต่างๆ ที่สำคัญของวรรณคดีจีนตั้งแต่ก่อน สมัยก่อนราชวงศ์ฉินจนถึงปัจจุบันอย่างสังเขป โดยคัดเลือกจากวรรณคดีจีนที่สำคัญในแต่ละสมัย  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์13:00-16:0031.07.04 (คี่)042C41347X    
ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายพชรพล ชื่นจิตร
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
31-31-0
10-3-7
สอบกลางภาค: 5 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.03.09**
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.03.09**
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.06.11**
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.06.11**
  P2 จันทร์09:00-12:0027.04.11(คี่)029C412813X    
ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายพชรพล ชื่นจิตร
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
31-28-3
10-0-10
สอบกลางภาค: 5 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.03.09**
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.06.11**
คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะทั่วไป รูปแบบการประพันธ์ต่างๆ ที่สำคัญของวรรณคดีจีนตั้งแต่ก่อน สมัยก่อนราชวงศ์ฉินจนถึงปัจจุบันอย่างสังเขป โดยคัดเลือกจากวรรณคดีจีนที่สำคัญในแต่ละสมัย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123