210242-60ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Chinese for Business
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาคำศัพท์ สำนวน บทสนทนาที่ใช้ในการสื่อสาร การติดต่อธุรกิจเพื่อการค้า การขนส่งสินค้า เอกสารการค้า การชำระเงิน  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-15:2027.04.11(คู่)029C35323X    
ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวจิราพร ปาสาจะ
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
32-32-0
3-0-3
สอบปลายภาค:
  P2 อังคาร08:40-11:1027.04.11(คู่)029C35305X    
ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวจิราพร ปาสาจะ
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
31-30-1
4-0-4
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
คำศัพท์ สำนวน บทสนทนาที่ใช้ในการสื่อสาร การติดต่อธุรกิจเพื่อการค้า การขนส่งสินค้า เอกสารการค้า การชำระเงิน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123