207023-62การศึกษาภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
Study Visit in a Foreign Country
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (0-9-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการศึกษาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ และเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมในต่างประเทศ วิเคราะห์และเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมตนเอง มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษและสร้างเครือข่ายการสอนภาษาอังกฤษกับต่างประเทศ  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-12:0027.04.13(คู่)029C26260X    
  จันทร์12:50-17:0027.04.13(คู่)029C      
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
MisterChengxin Li
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,26-26-0
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.14.05**
  P2 พฤหัสบดี08:40-12:0027.04.15(คู่)029C28280X    
  พฤหัสบดี12:50-17:0027.04.15(คู่)029C      
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: MisterChengxin Li
นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.14.06**
คำอธิบายรายวิชา
การศึกษาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ และเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมในต่างประเทศ วิเคราะห์และเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมตนเอง มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษและสร้างเครือข่ายการสอนภาษาอังกฤษกับต่างประเทศ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123