207023-62การศึกษาภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
Study Visit in a Foreign Country
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (0-9-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการศึกษาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ และเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมในต่างประเทศ วิเคราะห์และเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมตนเอง มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษและสร้างเครือข่ายการสอนภาษาอังกฤษกับต่างประเทศ  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:00-12:0027.04.06**029C28280X    
  อังคาร13:00-18:0027.04.06**029C      
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวพัชราภรณ์ อินภู่
นางธิดารัตน์ สมานพันธ์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี08:00-12:0027.04.06**029C29290X    
  พฤหัสบดี13:00-18:0027.04.06**029C      
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: นายธนกฤต จิรวัชวรากุล
นางสาวพัชราภรณ์ อินภู่
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,29-29-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การศึกษาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ และเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมในต่างประเทศ วิเคราะห์และเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมตนเอง มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษและสร้างเครือข่ายการสอนภาษาอังกฤษกับต่างประเทศ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123