402027-62เคมีการเร่งปฏิกิริยา
Catalytic Chemistry
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีของเคมีพื้นผิว ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยา กระบวนเร่งปฏิกิริยา ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในอุตสาหกรรม และฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง (สมรรถนะ 2.1-2.4  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร13:00-16:0011.11**011C25232X    
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ปนัดดา ผ่านสำแดง
ผศ.ดร.อังคณา ชาติก้อน
สำรองให้:เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,25-23-2
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีของเคมีพื้นผิว ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยา กระบวนเร่งปฏิกิริยา ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในอุตสาหกรรม และฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง (สมรรถนะ 2.1-2.4

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123