503141-62การใช้โปรแกรมสเปรดชีตในงานวิศวกรรม
Spreadsheets in Engineering
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, หลักสูตรวิศวกรรมการก่อสร้าง
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสเปรดชีตในการคำนวณวิเคราะห์ข้อมูล ฟังก์ชันการคำนวณ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น การประยุกต์ใช้สร้างงานบนตารางทำงาน รวมทั้งการประยุกต์ใช้โปรแกรมแผ่นตารางในงานก่อสร้าง  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์07:50-12:5027.03.04029C342113X    
วิศวกรรมการก่อสร้าง ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.ดวงดาว วัฒนากลาง
สำรองให้:วิศวกรรมการก่อสร้าง ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
24-21-3
10-0-10
สอบปลายภาค: 21 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
วิศวกรรมการก่อสร้าง [621212098] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 38.2.16**
คำอธิบายรายวิชา
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสเปรดชีตในการคำนวณวิเคราะห์ข้อมูล ฟังก์ชันการคำนวณ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น การประยุกต์ใช้สร้างงานบนตารางทำงาน รวมทั้งการประยุกต์ใช้โปรแกรมแผ่นตารางในงานก่อสร้าง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123