408211-62เทคโนโลยีสำหรับคณิตศาสตร์
Technology for Mathematics
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ในการสร้างเอกสารทางคณิตศาสตร์ สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-16:1027.03.09(คี่)029C27270X    
คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นายอนุชิต กล้าไพรี
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี08:40-12:0027.03.05(คู่)029C29263X    
คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: นายอนุชิต กล้าไพรี
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,29-26-3
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ในการสร้างเอกสารทางคณิตศาสตร์ สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123