212026-62ประวัติศาสตร์สากล
International History
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรสังคมศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญของโลกในสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน ที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก แสดงความคิดเห็นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ โดยผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:00-12:009.14.10(คี่)009C25250X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ประจักษ์ แป๊ะสกุล
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี08:00-12:009.06.07(คี่)009C26260X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ประจักษ์ แป๊ะสกุล
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,26-26-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญของโลกในสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน ที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก แสดงความคิดเห็นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ โดยผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123