212062-62เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก
Thai and International Economics
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรสังคมศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาอธิบายความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ วิเคราะห์การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงิน อัตราแลกเปลี่ยน  การลงทุนระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ และความร่วมมือทางกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-12:0027.05.08**029C25250X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ตุลา คมกฤต มโนรัตน์
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค: 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.04**
  P2 อังคาร12:50-16:109.14.05**009C28280X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ตุลา คมกฤต มโนรัตน์
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,27-27-0
สอบปลายภาค: 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [551810017] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 11 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.04**
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.04**
คำอธิบายรายวิชา
อธิบายความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ วิเคราะห์การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงิน อัตราแลกเปลี่ยน
การลงทุนระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ และความร่วมมือทางกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123