103028-62การผลิตการ์ตูนดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา
Production of Creative Digital Cartoon for Education
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประยุกต์ใช้หลักการความคิดเชิงสร้างสรรค์ในงานออกแบบการ์ตูน พัฒนาตัวการ์ตูน คิดโครงเรื่อง ออกแบบแผ่นเรื่องราว พัฒนาการ์ตูนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พิจารณาวิธีการเผยแพร่ และการประยุกต์ใช้การ์ตูนดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเรียน  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-16:1027.03.07(คี่)029C11110X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.ปิยนุช วงศ์กลาง
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,11-11-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ประยุกต์ใช้หลักการความคิดเชิงสร้างสรรค์ในงานออกแบบการ์ตูน พัฒนาตัวการ์ตูน คิดโครงเรื่อง ออกแบบแผ่นเรื่องราว พัฒนาการ์ตูนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พิจารณาวิธีการเผยแพร่ และการประยุกต์ใช้การ์ตูนดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเรียน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123