602331-62การพัฒนาสื่อสารสนเทศด้านสุขภาพ
Health Information Media Development
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมาย ความสำคัญ ประเภท รูปแบบและช่องทางการสื่อสาร ประโยชน์ของสื่อสารสนเทศด้านสุขภาพ แนวทางการพัฒนาสื่อสารสนเทศด้านสุขภาพ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมพัฒนาสื่อสารสนเทศด้านสุขภาพ  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-15:2027.03.09**029C423012X    
อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.พัชรี ศรีกุตา
สำรองให้:อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
32-30-2
10-0-10
สอบกลางภาค: 16 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
อนามัยสิ่งแวดล้อม [621211100] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ N/A
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
อนามัยสิ่งแวดล้อม [621211100] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.03**
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสำคัญ ประเภท รูปแบบและช่องทางการสื่อสาร ประโยชน์ของสื่อสารสนเทศด้านสุขภาพ แนวทางการพัฒนาสื่อสารสนเทศด้านสุขภาพ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมพัฒนาสื่อสารสนเทศด้านสุขภาพ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123